قالب های کنار اسلایدشو

  • عنوان قاب اول

    عنوان قاب اول 1393/2/31

    در سال 1987، کانن EOS راه اندازی، اولین AF جهان (فوکوس خودکار) دوربین های رفلکس تک لنز به کار سیستم سوار شدن به طور...